Publikasjoner/ressurser

Det finnes flere publikasjoner blant de norske Pinsemenigheters Ytre Misjon (Pym).

Under dette feltet vil vi kort presentere noen av disse publikasjonene.

 

Publikasjonene er:

Pym Årsmelding 2016

Årlig rapport fra Pyms arbeid

Pym Årsmelding 2015

Årlig rapport fra Pyms arbeid

Pym Årsmelding 2014
Årlig rapport fra Pyms arbeid

Lys i Øst
Blad som omhandler arbeidet Eurasia og tidligere Sovjetunionen

Sjibbolet
Norske Pinsevenners arbeid i Israel

Nytt Håp
Omhandler Pyms arbeid i Mosambik

Gode Nyheter
Utgivelse fra Pym
Søknadsskjema Pym Barnehjelp finner du her

Utestasjonert info

Å være utestasjonert menes at man flytter fra Norge til et land for å arbeide der over en lengre periode, gjerne mer enn 6 måneder. Dette gjelder misjonærer, bistandsarbeidere og prosjektansatte. Det er mange saker som må forberedes og organiseres for et opphold i utlandet. Her er noen av de viktigste sakene.

Pym har utgitt en egen håndbok med informasjon, maler og sjekklister. Siste utgave kom i 2014 og fås også i USB/minnepinne format. Håndboken kan bestilles ved Pymkontoret.

 

 

1: NORSK FOLKETRYGD
 Hvis du skal arbeider i utlandet i 12 måneder eller mer, må du ordne med ditt medlemskap i folketrygden! I det du har vært bosatt i mer enn 365 dager i utlandet (selv om du har besøkt Norge underveis), blir du automatisk utmeldt av folketrygden! Medlemskapet opphører selv om du er norsk statsborger! Konsekvenser for å stå uten medlemskap i folketrygden er kutt av barnetrygd og forsikring dekker ikke behandling ved sykehus og helsetjenester.

Derfor bør alle som er i misjonstjeneste over lengre tid, kontakte NAV INTERNASJONALT for å ordne medlemskapet. Det må innen utreise søkes om frivillig medlemskap på eget skjema.

 

2: FORSIKRINGER
 Det er ulike forsikringer som må ordnes. En vanlig reiseforsikring gjelder vanligvis kun for 45 dager. Så du trenger en mer omfattende forsikringspakke. I tillegg, om du er utsendt fra en norsk virksomhet (menighet, organisasjon, stiftelse) er denne pålagt av norsk lov å tegne flere forsikringer. Her er de viktigste forsikringene:

 1. UTESTASJONERT FORSIKRING: Dette er en pakke med forsikringer tilrettelagt for misjonærstjeneste. Denne tegnes gjennom Pymkontoret og er en kollektivavtale med Knif Trygghet Forsikring AS. Forsikringspakken omfatter forhold vedrørende helse- og sykdom, ut- og hjemreise, hjem og løsøre i misjonslandet, tyveri, ran, avbrudd i forbindelse med sykdom og død i familien hjemme, gjenutreise etter sykeforsikring, rettsforsikring, evakuering m.m. Premien kreves innbetalt av Pym. (Anbefales!). Medlemskap i folketrygden forutsettes.

b. YRKESSKADEFORSIKRING: Alle norske arbeidsgivere pålagt å tegne for sine arbeidstakere herunder misjonærer. Pymkontoret er behjelpelig med dette, gjennom KNIF (Kristen Norges Innkjøps Fellesskap). Yrkesskadeforsikringen dekker skader oppstått i en arbeidssituasjon, som ikke dekkes av folketrygden. Arbeidsgiver er økonomisk ansvarlig, det gjelder også for skader som kan ha oppstått hos tidligere arbeidsgivere. Premien kreves innbetalt direkte fra KNIF. (pålagt)

 1. PENSJONSFORSIKRING: Alle norske arbeidsgivere pålagt å tegne OTP – Obligatorisk Tjeneste Pensjon, for sine ansatte.

 

Les mer om detaljene for praktiske sider for en utestasjonert i
 Pyms veiledningsdokument.

 

3: SKOLE FOR BARNA

GLOBALSKOLEN 

Globalskolen gir kompletterende undervisning over internett i fagene norsk, RLE og samfunnsfag fra første til tiende årstrinn.

Skolen har i dag ca. 1400 elever i mer enn 100 forskjellige land.

www.globalskolen.no

Pym Skolefond
, Pym yter støtte til skolegang for barn i misjonærfamilier utsendt av pinsemenighetene.

KLIKK HER for mer informasjon.

 

4: SJEKKLISTER

Sjekkliste for misjonæren før utreise – KLIKK HER

Sjekkliste for utsendermøte – KLIKK HER

 

5: FORBEREDELSER

Pym anbefaler at nye misjonærer forbereder seg best mulig før utreise.

Følg med på aktuelle kurs og seminarer

PYM håndboken for misjonstjeneste

Håndboken er utarbeidet av PYM for pinsemenighetene og misjonsledere, misjonærer og utenlandsarbeidere i prosjekter for å få oversikt og hjelp til å sette seg inn i praktiske og nødvendige sider for utenlandsoppholdet og tjenesten.

Håndboken inneholder råd og veiledning for misjonstjenesten, både for misjonæren og for utsendermenigheten. I tillegg finner du sjekklister, dokumentmaler, skjemaer og informasjon om utenlandsopphold, arbeidsgiveransvar og tjenestetilbud fra PYM kontoret.

Håndboken fins i to formater:

1: Trykket utgave som står i ringperm.

2: Elektronisk utgave som leveres på USB.

Ringperm med USB koster kr 250.

Kjøper du bare USB’en koster denne kr 150.

[Porto ved postsending kommer i tillegg]

Håndboken kom ut i juni 2009, men i februar 2011 og sist i 2014 forelå en ny versjon med mange oppdateringer.

Alle som hadde kjøpt boken før oppdateringen, kan få oppdatert 2014 versjon for 75 kr + 15 kr porto.

Bestill håndboken hos PYM kontoret.
Telefon: 47454554, E-post: post@pym.no

 

Innholdet i håndboken

Misjonstjeneste: kallet til misjonstjeneste, hvilke muligheter er det for misjonstjeneste, forholdet PYM kontoret og pinsemenighetene, forholdet menighet og misjonær, ulike misjonærtyper og misjonsengasjement, felles løsninger og nettverk.

PYMs bistands- og utviklingsarbeid: Muligheter for prosjekter gjennom PYM, organisering av offentlig støtte til bistand, prosedyrer for å starte PYM prosjekter.

Ansvar som arbeidsgiver for misjonær: Arbeidsavtalen med misjonærer, lønns- og arbeidsvilkår, PYM satser for lønn per land, personalansvaret, norske lover og myndighetene, råd om medarbeidersamtalen.

Forberedelse for misjonstjeneste: Forslag til prosedyre for å bli antatt som misjonær, økonomisk grunnlag for tjenesten, forberedende kurs, opplæring og utdanning, forberedelser for misjonærfamilie med barn – skolegang og støtteordninger, skolegang, tilrettelegging og støttemuligheter, misjonærinnsettelse.

Informasjon før utreise: Sjekkliste ved utreise, reisedokumenter (pass, visum, billetter), helse (vaksinasjon), forsikringer og trygghet, NAV utland og medlemskap i norsk folketrygd, dokumenter for utenlandsopphold.

Personalomsorg og oppfølging av misjonærer og familie: Personalomsorg for misjonærer, ROB – Ressurs- og Beredskapsteamet ved Modum Bad, andre ressurser.

Informasjon for hjemkomst av misjonærer: Når misjonæren kommer tilbake til Norge, overføring av kompetanse og erfaringer til etterfølgere, oppfølging av barna som kommer til Norge.

I tillegg er det egne kapitler med:

– PYMs organisasjonsdokument (statutter, retningslinjer og avdelinger)

– Skjemaer og maler for avtaletekster

– Aktuelle adresser og oversikter

– Brosjyrer og informasjonsmateriell fra PYM

MULIGHET FOR GODSKRIVING AV EKSTRA PENSJONSPOENG

Med pensjonsreformen fra 2011, finnes det en mulighet for de som er født i 1954 eller senere og som hadde omsorg for barn under 7 år i perioden 1967-1991, å få godskrevet ekstra pensjonspoeng i form av omsorgsopptjening. Dette skal sikre en viss pensjonsopptjening i perioder hvor man har hatt lav eller ingen pensjonsgivende inntekt (lav inntekt vil si under 4 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden i det aktuelle året). For noen misjonærfamilier som var ute på denne tiden, var det ofte ikke utbetalt lønn, men et felles underhold for hele familien. Enkelte delte opp dette mellom ektefellene, men ofte var det mannen som ble godskrevet pensjonspoeng.

For de som har bodd og arbeidet i Norge, har NAV så langt det er mulig godskrevet omsorgsopptjening for barn før 1992. Men det har ikke vært en automatikk i forhold til de som har oppholdt seg utenlands. Det er derfor vi nå videreformidler NAVs oppfordring om å søke om godskriving av pensjonspoeng til de det kan være aktuelt for:

«Er du født i 1954 eller senere og har bodd i utlandet før 1992, samtidig som du har hatt omsorg for barn under 7 år, oppfordres du til å søke om godskriving av pensjonspoeng for omsorg for egne barn.»

Du finner skrivet «Godskriving av omsorgsopptjening før 1992» samt søknadsskjemaer på NAV sine nettsider:

https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/Relatert+inform asjon/Godskriving+av+omsorgsopptjening+f%C3%B8r+1992.347032.cms Skjema for mor: https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveiled er/skjemaveileder?entrance=classic&key=260688

Skjema for far:

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveiled er/skjemaveileder?entrance=classic&key=260693

Dersom du skulle ha noen spørsmål rundt dette, vil vi anbefale å ta kontakt med NAV Kontaktsenter for Pensjon på telefon 55 55 33 34.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vårt oppdrag er å gjøre alle folkeslag til disipler og å mobilisere til evangelisk og diakonal misjon som formidler Guds kjærlighet og forkynner evangeliets kraft til frelse. Det er nå mulig å søke om støtte til misjonsprosjekter som går innunder følgende kategorier:

 • arbeid rettet mot unådde folkegrupper
 • forkynnende virksomhet
 • kirkeplanting
 • kirkeutvikling
 • bibel og litteraturspredning
 • bibelskoler
 • ledertrening
 • barne- og ungdomsarbeid
 • kampanjer
 • forkynnelse gjennom ulike medier
 • strategisk misjonsutvikling m.m.

Når det evangeliserende er hovedformålet, og det sosiale arbeidet en av flere virkemåter, vil søknaden kunne komme i betraktning.

Tildelingsrammen per søknad er maksimalt kr 50 000,-. Søknadene vedtas i hovedstyret.

Søknadsfrist er innen 31.12 hvert år.

post@pym.no